20-20-0+15SO3+1 Zn

Azot ve fosforu eşit şekilde % 1 Çinko içeren ve kükürtlü en yaygın kullanılan taban gübresidir.

Azot ve fosforla birlikte çinko büyümede aktif rol oynar. Çinko noksanlığında bitkiler bodurlaşır. Çinko bitkinin kış soğuklarına dayanıklılığını arttırır. Meyve dökümünü engeller ve kalitesini arttırır. Mibzerle ekim yapılırken bant şeklinde, tohum veya bitki kök derinliğine kadar toprağa gömülerek verilmelidir. Tarla ürünleri başta olmak üzere tüm bitkilerde kullanılır.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

% W/W

 

Toplam Azot (N)

20

 

Amonyum Azotu (N-NH4)

10

 

Üre  Azotu (N-NH2)

10

 

Nötral Amonyum Sitrat ve

20

 

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)

 

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) 

14

 

Sadece Mineral Asitlerde Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)                        

2

 
 

Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3)

15

 

Toplam Çinko (Zn) 

1

 

Bitki Deseni

Kul.Mik.Kg/da

Mısır

50-60

Pamuk

40-50

Açık Tarla Sebzeleri

50-60

Buğday/Arpa/Yağlı tohumlar

25-35