20-20-0+15SO3 

Azot ve fosforu eşit şekilde içeren, kükürtlü en yaygın kullanılan taban gübresidir.

Hububat, pamuk, ayçiçeği, mısır başta olmak üzere tüm bitkilerde ekim esnasında taban gübresi olarak kullanılır. Bitkilerin kök, gövde oluşumuna etki eder.

Toprak altı taban gübresidir.

Bitki kök derinliğine veya tohum derinliğine gömülerek verilmelidir.

Bu sayede bitki gelişme süresi boyunca fosfordan yaralanabilir.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

% W/W

 

Toplam Azot (N)

20

 

Amonyum Azotu (N-NH4)

10

 

Üre  Azotu (N-NH2)

10

 

Nötral Amonyum Sitrat ve

20

 

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)

 

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) 

14

 

Sadece Mineral Asitlerde Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)                        

2

 
 

Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3)

15

 

Bitki Deseni

Kul.Mik.Kg/da

Mısır

50-60

Pamuk

40-50

Açık Tarla Sebzeleri

50-60

Buğday/Arpa/Yağlı tohumlar

25-35