Organomineral Gübre Desteği

Ülkemiz topraklarının organik madde kapsamının  yükseltilmesi, kimyevi  gübre kullanım etkinliğinin azaltılması ve topraklarımızın ihtiyacı olan bitki besin maddelerinin ülkesel kaynaklardan karşılanması amacıyla organik ve organomineral gübre kullanan üreticilere ilave olarak dekar başına 10 lira olan destekleme 20 liraya yükseltilmiştir.

Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) Üreticiler faydalanmaktadır.

6 Mart 2021 Resmi Gazete Sayı : 31415