ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKAMIZ

Firmamızın ana politikası; Kimyevi ve Organik Gübre üretimi, depolanması ve paketleme tesisi, Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini sürekli ön planda tutarak, üstlenmiş olduğumuz işleri çalışanlarımız ve tedarikçilerimizle işbirliği içerisinde en iyi şekilde gerçekleştirip, sürekli iyileştirerek, ilçemiz gelişimi ve istihdamında önemli bir role sahip olmak;

  • Sürekli gelişme anlayışı içerisinde doğal kaynakların kirlenmesini önlemek,
  • Yürürlükte bulunan çevre ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelerine uymak,
  • Çevre üzerinde önemli ve olumsuz etkileri olabilecek faaliyetlerde bulunmamak,
  • Faaliyetlerimiz esnasında doğal kaynakların en etkin biçimde kullanımına ve bu bağlamda kaynak tasarrufu ve yeniden kazanım hususlarına gereken özeni göstermek,
  • Çalışmalarımız esnasında, insan sağlığına ve çevreye zarar vermemek.
  • Firmamızın taahhütte bulunduğu tüm şartları yerine getirmektir.