İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

  • İşletme içerisinde kimyevi ve organik gübre üretimi, depolanması ve paketleme tesisi, bunun dışındaki tüm faaliyetleri, çalışanları ve üçüncü tarafları kapsar.
  • İşletmedeki faaliyetler sırasında ekolojik dengeyi korumak, olumsuz etkileri en aza indirmek, çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenebilecek diğer insanların can ve mal güvenliğini korumak için gerekli her türlü önlemleri almak,
  • Sınırları belirli olan hedefler hazırlamak, uygulamak ve kontrolünü yapmak,
  • Fabrika sınırları içerisinde bulunan tüm risk ve fırsatları belirlemek ve değerlendirmek,
  • İş sağlığı ve güvenliği bilincinin tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesi için gerekli tüm eğitim, duyuru ve bilinçlendirme faaliyetlerini yürütmek ve çalışanların bu faaliyetlere katılımını sağlamak,
  • Çalışanların ve Çalışan Temsilcilerinin katılımını sağlayarak onların isteklerine/görüşlerine yer vermek,
  • Üst yönetimin sürekli ve kararlı desteği / katılımı,
  • Müşteri şartnamelerine, mevzuat ve standartlara uygun olarak çalışmak,
  • “SÜREKLİ İYİLEŞME” felsefesinin her zaman uygulanabilir olmasını sağlamak,
  • Bu ortamın sağlanması için gerekli kaynakları temin edilmesini sağlamak.

VİTAMİN GÜBRE OLARAK BİZLER YUKARIDA BELİRTİLEN İLKELER IŞIĞINDA İŞİMİZİ SÜREKLİ GELİŞTİRMEYİ, İYİLEŞTİRMEYİ, MEVZUAT VE DİĞER ŞARTLARA UYMAYI TAAHHÜT EDERİZ.