Şubat Ayı

TARLA ZİRAATI

Bazı ılık bölgelerde illkbahar ekimleri için toprak işlemesi yapılır. Kaymak bağlamış ekili tarlalar tırmık ve kazayağı ile kırılır ve toprak kabartılır. Fazla kabarık ve kesekli tarlalar ise loğlanır. Hafif ve süzek topraklar için mutlaka suni gübreler ve çiftlik gübreleri verilmelidir.

İklimi ılık bölgelerde çavdar, arpa, bezelye, bakla gibi çeşitlerin ekimi yapılır.

Ekimi yapılan sulak tarlalarda ilk cansuyu verilir.

Ambarlarda gerekli muhafaza ve mücadele işleri devam eder. Tohumluklar ayrılarak temizlenir, ilaçlanır. Ekime hazır duruma getirilir.

Güney bölgelerimizde azotlu beslemeye devam edilir. İç kesimler de azotlu besleme ay içerisinde yapılabilir.

Birinci ürün olarak mısır ekimleri için toprak hazırlıkları hava şartlarına bağlı olarak yapılır

MEYVECİLİK

Fidan çukurları açılır, toplu meyvelik kurulacak sahalar sürülür ağaç dipleri kabartılarak gübrelenir.

Mutedil bölgelerde ay ortasına kadar fidan dikimleri devam eder. Fidan sökümü ve katlaması yapılır.

Her türlü meyvelerde (ılık bölgelerde) budama çalışmaları başlar ve devam eder.

Çeşitli zararlı ve hastalıklarla kış mücadelesine devam edilir.

Özellikle turunçgillerin hasadı devam eder. Ambalajlanarak piyasaya arz edilir.

Yaz için depolama da yapılır.

Narenciyede bölgesel olarak tabandan beslemeye devam edilir.

Antep Fıstığında azotlu besleme yapılır.

Fındık bitkisinde Şubat ayının ikinci yarısından itibaren tabandan besleme yapılır.

Bölgesel olarak meyve bahçelerinde ay içerisinde taban gübrelemesi başlar.

Zeytinlerde tabandan besleme ay içerisinde başlar.

Bağlarda budama ve bitki besleme işlerine devam edilir.

SEBZECİLİK

Seralarda turfanda sebzeler hasat edilmeye başlanır.

Sıcak yastıklara sebze tohumları ekilir. Bazı bölgelerde ay sonuna doğru fideler bahçeye alınabilir. Kışlık sebzelerin ılık bölgelerde hasadı devam eder.

İlkbaharı erken gelen bölgelerde yazlık sebze ekimi için toprak işlemesi yapılır, gübrelenir.

Sera ve sıcak yastıklarda sulama, çapalama ve ayıklama (sereltme) işleri yapılır.

Çeşitli zararlı ve hastalıkla mücadele yapılır.

Seralardan elde edilen ilk turfanda sebzeler ambalajlanarak piyasaya sevkedilir.

Yazlık kuru soğan ekimleri bazı bölgeler için şubat ayı içerisinde başlar.

BAĞCILIK

Bağ kurulacak yerlerde ve eski tesislerde derin belleme (Krizma) yapılır, gübrelenir.

Köklü ve köksüz asma çubuğu dikimi devam eder.

Budama yapılmaya başlanır.

Bağlarda kış mücadelesi yapılır. Omcalar bordo bulmacası ile yıkanırlar.